Daase

Opinie, expressie, informatie

Lijstje met onderwerpen waar ik nog over wil schrijven of research over wil doen.

  • Opvoeding: steeds een balans zoeken tussen kinderen zelfredzaam maken en leren hulp te vragen en te accepteren, en voor zichzelf op laten komen / van zich af leren bijten en leren te vergeven en hun geduld te bewaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *